รายละเอียด Club Battle และ Club War

NOTICE  07/Apr/2021 01:08


ระบบ Club Battle และ Club War
-    สามารถติดตามรายละเอียดตารางเข้าร่วมกิจกรรมได้จากในตัวเกม


* ในการเข้าร่วมแข่งขัน Club War มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมการเข้าแข่งขัน Club War แต่ละโซนที่เกิดขึ้น โดยสามารถเข้าร่วมได้ผ่าน NPC : Kong สุดหล่อ


* ในการเข้าร่วม Club War จะต้องสร้างสมาชิกคลับปาร์ตี้ และมีสมาชิก 5 คนขึ้นไป*
**คลับปาร์ตี้ จำนวนสมาชิกภายในคลับต้องไม่น้อยกว่าสมาชิกจากภายนอก**

2. ผู้เล่นภายในทีมคลับปาร์ตี้จะถูกพาเข้าไปในห้องพักนักแข่ง


3. Club War ในแต่ละ Zone จะใช้เวลาแข่งขัน 60 นาที
4. Club War ใน 1 Match การแข่งขัน จะใช้เวลาแข่งขัน 6 นาที
5. สามารถดูอันดับคะแนนผู้เข้าร่วมแข่งขันประจำโซนได้จากหน้าต่างทางด้านขวา (ดูอันดับ)
6. ผู้ที่ได้รับคะแนนสะสมสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ
7. กรณีที่การแข่งขันมีแต้มสะสมเท่ากัน ระบบเกมจะตัดสินให้ผู้เข้าร่วมที่มีจำนวนการเข้าร่วมในการแข่งขันมากกว่า ถือว่าเป็น “ฝ่ายชนะ”

เมื่อเข้าร่วม ClubWar สมาชิกทั้งหมดภายในทีม
ต้องเสียค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ClubWar คนละ 50,000 Rain

เมื่อคลับใด “แพ้การแข่งขัน”
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการลงแข่งขันใหม่อีกครั้งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้ง โดยผู้ชนะ
จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติ

ผู้ครอบครองโซน จะไม่สามารถลงทะเบียนแข่งโซนอื่นได้
จะสามารถลงเฉพาะโซนที่คลับของตัวเองครอบครองอยู่เท่านั้น
เพื่อป้องกันพื้นที่โซนที่ครอบครองอยู่


กติกาภายใน Club War และ Club Battle

1.  ในการแข่งขัน จุดยึดครองภายในการแข่งขัน จะมีพื้นที่ให้ยึดครองทั้งหมด 35 พื้นที่
2.  HP หัวหน้าคลับปาร์ตี้มีค่า = 100
3.  เมื่อเริ่มเกม หัวหน้าคลับปาร์ตี้จะอยู่ในสถานะโปร่งใส ไม่สามารถโจมตีได้ เป็นระยะเวลา 3 วินาที
4.  ใช้เวลา 6 นาที สำหรับ Club War และ 5 นาที สำหรับ Club Battle
5. สมาชิกคลับปาร์ตี้สามารถใช้สกิล Spin Tonado โจมตีหัวหน้าคลับปาร์ตี้ฝ่ายตรงข้ามได้
โดยหัวหน้าคลับปาร์ตี้จะไม่สามารถใช้สกิล Spin Tonado ได้
6. พื้นที่ที่ยึดครองมีค่าสูงสุด = +10
7. จาก (ข้อ 4.) เมื่อเริ่มเกมพื้นที่ยึดครองจะมีสถานะเป็นกลาง = 0
8.  เมื่อสมาชิกผ่านจุดยึดครองภายในพื้นที่ที่กำหนด จะได้รับค่าคะแนน +1 และเมื่อฝ่ายตรงข้ามผ่านจุดยึดครองในพื้นที่ที่กำหนดจะถูกหักคะแนน -1 กรณีหัวหน้าคลับปาร์ตี้ผ่านพื้นที่ยึดครองจะได้รับคะแนน +2 และเมื่อหัวหน้าคลับปาร์ตี้ฝ่ายตรงข้ามผ่านจุดยึดครองในพื้นที่ที่กำหนดจะถูกหักคะแนน -2
9.  เมื่อสมาชิกโจมตีหัวหน้าคลับปาร์ตี้ได้สำเร็จจะทำส่งผลให้ HP
หัวหน้าคลับปาร์ตี้ฝ่ายตรงข้ามลดลง พร้อมส่งผลให้ HP หัวหน้าคลับปาร์ตี้ทีมของตนเองเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันผู้เล่นจะได้รับ SP+30 โดยหัวหน้าคลับปาร์ตี้ที่ถูกโจมตี จะได้รับ SP+10
10.  เมื่อหัวหน้าคลับปาร์ตี้ HP หมดลง สมาชิกภายในคลับปาร์ตี้ทั้งหมด จะติดสถานะ  “สตั๊นท์ - Stunt” โดยจะส่งผลให้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นระยะเวลา 15 วินาที หลังจากหลุดสถานะแล้ว HP หัวหน้าคลับปาร์ตี้จะฟื้นฟูจนเต็ม
11.  ภายในเกมหัวหน้าคลับปาร์ตี้จะถูกแสดงผลเป้าหมายอยู่บน Mini-Map ซึ่งสามารถมองเห็นทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงสมาชิกภายในคลับปาร์ตี้ทั้ง 2 ฝ่าย
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
12. ภายในเกมหัวหน้าคลับปาร์ตี้ฝ่ายตรงข้ามจะถูกแสดงเป็นเป้าหมายให้โจมตี เมื่อพบเจอหัวหน้าคลับปาร์ตี้ฝ่ายตรงข้ามอยู่ในระยะ

หมายเหตุ:  ทีมงานปรับลดราคาลงทะเบียนเข้าร่วม Club War เนื่องจากสภาพค่าเงินในเกมที่มีราคาสูงในปัจจุบัน และสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาค่าธรรมเนียมเข้าร่วมแข่งขัน เป็นไปตามกลไกตลาดของเกมในเวลานั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระบบราคาน้ำมัน และบัฟน้ำมัน (Oil Cash and Oil buff)

เมื่อคลับใดสามารถแข่งขัน Club War ชนะโซนใดโซนหนึ่งมาได้ จะปรากฏสัญลักษณ์ Agit Town ซึ่งจะอยู่บน Map แต่ละพื้นที่ของแต่ละโซน ซึ่งสามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้เล่นที่อยู่ในคลับที่ครอบครองโซนอยู่เท่านั้น


เมื่อเข้า Agit Town ของแต่ละโซน จะสามารถซื้อไอเทมเฉพาะภายใน Agit Town ได้ ดังนี้


- Agit Ticket ราคา 100 NP
- ไอเทมเสริมพลัง ราคา 3,000 NP

สำหรับไอเทมเสริมพลังนี้ สามารถนำมาขายหรือแลกเปลี่ยนได้ โดยเมื่อซื้อแล้วสามารถนำไปอัปเกรดค่าบัฟน้ำมันได้ (ซึ่งจะมีอธิบายในหัวข้อถัดไป) โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ดังนี้

Zone 1 = Average Speed (Red RPM)
Zone 2 = Mission EXP 
Zone 3 = Torque
Zone 4 = Jewel 
Zone 5 = Clear Mind
Zone 6 = RP Increasing
Zone 7 = Max Speed (Max RPM)
Zone 8 = Boost Overdrive
Zone 9 = Boost Duration
Zone 10 = Drop Ratio Increasing

การเพิ่มค่าสถานะบัฟน้ำมันประจำคลับ

**เฉพาะสมาชิกระดับหัวหน้าคลับ และรองหัวหน้าคลับเท่านั้น
ที่สามารถซื้อไอเทมได้**

1.  เมื่อซื้อไอเทมเสริมพลังจาก Agit Town แล้ว สามารถกดตัว (R) เพื่อเข้าคลับ -> Club Oil -> เสริมพลัง ได้
2.  นำไอเทมเสริมพลังวางลงในช่อง เพื่ออัปเกรดประสิทธิภาพน้ำมันประจำคลับ


*เมื่ออัปเกรดน้ำมัน จะมีโอกาสล้มเหลว ซึ่งมีโอกาสลดลงมากกว่า 1 ขั้น*

3. เมื่ออัปเกรดเสริมประสิทธิภาพน้ำมันแล้ว สามารถดูค่ารายละเอียดได้ที่ “สมรรถนะ”


*เมื่อไม่ได้ครอบครองโซนแล้ว ระยะเวลาที่มีผลจะเริ่มนับถอยหลัง หากระยะเวลาสิ้นสุดลง ค่าสถานะบัฟน้ำมันทั้งหมด จะหายไป*

** น้ำมันที่สถานะแตกต่างกัน เมื่อผู้เล่นเติมน้ำมันจากโซนใด ๆ แล้ว หากน้ำมันดังกล่าว
มีค่าไม่เหมือนบัฟก่อนหน้านี้ ผู้เล่นจะต้องเติมน้ำมันใหม่ เต็มถัง ในราคาที่เจ้าของคลับดังกล่าว เป็นผู้กำหนดไว้ **

หลังอัปเดตแล้ว หากค่าสถานะดังกล่าวไม่ถูกแสดงผล
ทีมอาจจะสงวนสิทธิ์ยกผลประโยชน์ให้ผู้เล่น เนื่องจากทีมงานได้พิจารณาแล้วว่า
สถานะบัฟน้ำมันนั้น มีผลกับผู้เล่นในเกมทั้งหมด โดยผู้เล่นเอง

การตั้งราคาน้ำมัน

**เฉพาะสมาชิกระดับหัวหน้าคลับ และรองหัวหน้าคลับเท่านั้น ที่สามารถบริหารจัดการค่าน้ำมันได้**
1.  สามารถกดตัว (R) เพื่อเข้าคลับ -> Club Oil -> กำหนดราคา ได้
2.  สามารถกำหนดราคาได้ ตั้งแต่ 25 ถึง 225 Rain / L (ลิตร) ได้


*เมื่อตั้งราคาน้ำมันแล้ว ราคาน้ำมันจะถูกอัปเดตในวันถัดไป*
**ราคาขายน้ำมันที่ผู้เล่นจะได้รับ คือ 20% ของราคาน้ำมันที่ขายได้ทั้งหมดภายในเกม
โดยภาษีน้ำมัน 80% จะถูกเรียกจัดเก็บโดยระบบอัตโนมัติ**

3.  สามารถรับกำไรจากการขายน้ำมันได้ จากหัวข้อ “กำไร”


* สามารถรับเงินกำไรจากน้ำมันได้ วันละ 1 ครั้งเท่านั้น *
** เงินที่จากการขายน้ำมันจะถูกส่งไปยังกล่องจดหมาย และการรับผลกำไรจากคลับสามารถทำได้เฉพาะหัวหน้าคลับเท่านั้น **

ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมFanpage

Facebook Group

RCRB Community [Official Group]

BONUS TIME

โบนัสประจำเดือน (UTC +7)  
 จ. - ศ.
 18.00 น.-21.00 น.
x150%
  ส.-อา.
13.00 น.-16.00 น.
x200%
โบนัสประจำวัน (UTC +7)  
จ.-อา.
23.00 น.-02.00 น.
x120%