NEWS

EVENT
SONGKRAN RACE ซิ่งสาดน้ำ

SONGKRAN RACE ซิ่งสาดน้ำ Race : Songkran Race ซิ่งสาดน้ำDate : 11 เมษายน 2567 ถึง 21 เมษายน 2567 The International Player, if not understand the rules of racing. Can contact to ENG Support / Masako รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม 1. การแข่งขันจะถูกจัดเป็นแบบ   3 VS 3  สำรอง 1 คน 2. ทีมผู้เล่นที่เข้าแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม 8,000,000 Rain ต่อทีม 3.แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันผ่านดิสคอร์ด กับ ENG Support หรือ Masako โดยทีมงานจะนัดแนะการส่งมอบเงินในเกม และแจ้งรายละเอียดรายชื่อผู้แข่งในดิสคอร์ดเพื่อทราบ ตัวอย่างการแจ้งรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ A. ชื่อทีม B. ชื่อสมาชิก เรียงลำดับ 1-4 (ให้ลำดับที่ 1 คือหัวหน้าทีมและลำดับที่ 4 คือตัวสำรอง) 4. รับสมัครจำนวน 32 ทีม เท่านั้น"หากได้ทีมครบทั้งหมดจะปิดรับทันที" 5. เริ่มส่งรายละเอียดเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567  เป็นต้นไป ถึง 17 เมษายน 2567 เวลา 12:00 [UTC+7] 6. จากข้อ 3 หากท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว แต่ไม่พบรายชื่อทีมของตัวเองในสายการแข่งขัน โปรดยื่นข้อโต้แย้งในทันที ก่อนเริ่มการแข่งขันวันแรก กติกาการแข่งขัน 1. การแข่งขันแต่ละรอบจะแบ่งออกเป็นดังนี้ 1.1 สำหรับรอบ 32 ทีม จะเริ่มแข่งในวันที่ 19 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. (UTC+7) 1.2 สำหรับรอบ 16 ทีม จะเริ่มแข่งในวันที่ 20 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. (UTC+7) 1.3 สำหรับรอบ 8 ทีม จะเริ่มแข่งในวันที่ 20 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 19.30 น. (UTC+7) หลังสิ้นสุดกิจกรรม LE Tournament 1.4 สำหรับรอบ 4 ทีม รอบชิงอันดับที่ 3 และรอบชิงชนะเลิศ จะเริ่มแข่งในวันที่ 21 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. (UTC+7) (วันที่ของการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะแจ้งผู้เล่นทุกท่านให้ทราบก่อนหน้า) 1.5 หัวหน้าทีมจะได้รับรหัสผ่านสำหรับเข้าห้องแข่งขัน 1.6 การแข่งขันอยู่ในหมวดSpeed Racing แบบ Team 1.7 ไม่จำกัดประเภทรถในการแข่งขัน "แต่จำกัดการใช้รถรุ่นเดียวกันไม่เกิน 2 คันในทีม" 1.8 ห้ามผู้เล่นใช้ไอเทม[ชั่วคราว],ไอเทมที่มีวันหมดอายุ,RCRB Contributor Setในการแข่งขัน(ยกเว้นเกียร์,VIP,Emblem ทุกชนิด) 1.9 ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศชื่อทีม หากชื่อทีมดังกล่าว มีความยาวมากกว่าปกติ 1.10 ให้ผู้เล่น อัดคลิปวิดีโอหน้าจอ (Dispaly) ตลอดการแข่งขันเพื่อป้องกันข้อครหา หากมีการโต้แย้งใด ๆ จากทีมคู่แข่ง หรือทีมงานที่ควบคุม การแข่งขันตรวจพบความผิดปกติจะต้องนำวิดีโอให้ทีมงานตรวจสอบ และใช้หลักฐานตรงนี้ในการตัดสินใจ 1.11 หากมีผู้เล่นสวมรอยในการแข่งขัน แล้วทีมงานตรวจสอบว่าเป็นความจริง จะตัดสิทธิ์ให้ทีมดังกล่าว แพ้ทันที 2.การแข่งขันตามข้อ (1) แบ่งออก (1.1) (1.2) (1.3) และ (1.4) สนามการแข่งขันสำหรับข้อ (1.1) (1.2) (1.3) และ (1.4) เพิ่มเติม : หากสุ่มได้สนาม RCRB-Hardcre รอบเมืองโซล 1 ผู้เล่นทั้งสองทีมสามารถร้องขอยกเลิกการแข่งขันในรอบดังกล่าวได้ แต่ถ้าหากผู้เล่นทั้งสองทีมต้องการที่จะแข่งขันในสนามดังกล่าวต่อไป ทีมที่ชนะในสนามนี้จะได้รับ 3 แต้มทันที 3. การแข่งขัน สำหรับส่วน (1.1) (1.2) (1.3) และ (1.4) มีรายละเอียดดังนี้ ในรอบ (1.1) 32ทีม ทีมใดทำคะแนนได้ครบ 3 แต้ม ก่อนถือว่าเป็นผู้ “ชนะ” โดยมีรูปแบบการแข่งขันคือ Team Speed (สลับฝั่งทุกรอบการแข่งขัน) ในรอบ (1.2) 16ทีม ทีมใดทำคะแนนได้ครบ5 แต้ม ก่อนถือว่าเป็นผู้ “ชนะ” โดยมีรูปแบบการแข่งขันคือ Team Speed (สลับฝั่งทุกรอบการแข่งขัน) ในรอบ (1.3) 8 ทีมสุดท้าย ทีมใดทำคะแนนได้ครบ 5 แต้ม ก่อนถือว่าเป็นผู้ “ชนะ” โดยมีรูปแบบการแข่งขันคือ Team Speed (สลับฝั่งทุกรอบการแข่งขัน) ในรอบ (1.4) รอบ 4 ทีมสุดท้าย, รอบชิงชนะเลิศ และรอบชิงอันดับที่ 3 ทีมใดทำคะแนนได้ครบ 7 แต้ม ก่อน ถือว่าเป็นฝ่าย “ชนะ” โดยมีรูปแบบการแข่งขันคือ Team Speed (สลับฝั่งทุกรอบการแข่งขัน) 4. หากการแข่งขันรอบดังกล่าวจำนวนแต้มในทีม“เท่ากัน”ทีมงานจะตัดสินจากผู้เข้าที่ 1 ของทีมเป็นสำคัญ 5. หากการแข่งขันผู้เล่นทั้ง 2 ทีมเข้าเส้นชัยในเวลาเท่ากันและแต้มเท่ากัน ทีมงานจะยึดทีมที่เข้าอันดับ 1 ในการนับคะแนนการแข่งขันรอบดังกล่าว 6. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันครบทุกคน หากผู้เข้าแข่งขันทีมใด มาไม่ครบ จะถือว่า“สละสิทธิ์” 7. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องตรงต่อเวลาเมื่อเริ่มเวลาแข่งขัน ทีมงานจะเรียกทีมดังกล่าวเมื่อถึงเวลาแข่งขัน หากมาช้าเกิน5 นาที ของเวลาที่ประกาศถือว่า“สละสิทธิ์” 8. ห้ามใช้บั๊ก ช่องโหว่ หรือโปรแกรมช่วยเล่นใด ๆ ในการแข่งขัน พบเจอ ทีมงานสงวนสิทธิ์ระงับการใช้งาน ID ดังกล่าว และทีมดังกล่าวจะถูกตัดสิน “แพ้”ทันที 8.1 การลงโทษในข้อ 8อาจส่งผลต่อการระงับการใช้งาน ID ทั้งทีม โปรดระมัดระวัง 8.2 ระหว่างการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขัน ต้องรักษามารยาทการแข่งขัน ตลอดการแข่งขัน หากมีปัญหาใด ๆ ที่ส่งผลกระทบถึงผู้เล่นอื่น หรือทีมงาน ทีมงานจะตัดสินให้ “แพ้”จากการแข่งขันเช่นเดียวกัน 9. ในการแข่งขันผู้เล่นต้องคอยตรวจสอบผลคะแนนระหว่างการแข่งขันของตัวเอง เพื่อใช้ในการโต้แย้ง เนื่องจากทีมงานอาจจะเกิดการสับสนของคะแนนได้ เนื่องจากการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แบ่งเป็นชื่อทีม ไม่ใช่คลับ ดังนั้น ผู้เล่นต้องเรียกร้อง “สิทธิ์”เมื่อการคะแนนถูกนับผิดพลาด 10. ผู้เล่นที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะมีสิทธิ์ขอพักเบรกได้ เมื่อเข้าร่วมการแข่งขันต่อเนื่อง 3 ครั้ง ขึ้นไป โดยให้เวลาพักไม่เกิน 5 นาที หรือตามเห็นสมควรจากคณะกรรมการ 11.การตัดสินใจของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ของรางวัล รางวัลอันดับที่ 1 Water War [Set3] +12 , [Xtreme4] Death Wing Skull จำนวน 5 ชิ้น รางวัลอันดับที่ 2 Water War [Set2] +10 , [Xtreme5] Viking Box จำนวน 4 ชิ้น รางวัลอันดับที่ 3 Water War +9 , [Xtreme5] Red Shield Box จำนวน 3 ชิ้น รางวัลอันดับที่ 4 Water War +8 , [Xtreme] Furious Wolf Box จำนวน 2 ชิ้น รางวัลสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน [Event] Capsule Pursuit , [Event] Mega Capsule V , Big Lucky Capsule จำนวนอย่างละ 2 ชิ้น 12.ผู้เล่นต้องแข่งอย่างน้อย 1 รอบ ถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัลการแข่งขัน 13.รางวัล Lucky Draw ได้แก่ ไอเทม [Xtreme5] Viking Box จำนวน 10 รางวัล และ[Xtreme5] Red Shield Box จำนวน 10 รางวัล (ผู้ชนะอันดับที่ 1 และ 2 จะไม่ได้รับรางวัลนี้) 14. ของรางวัลจะถูกส่งมอบให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน เมื่อการแข่งขันจบลง ภายใน 3-7 วัน ขอสงวนสิทธิ์เงื่อนไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทีมงาน Rebirth RC

April 9th 2024

Posted by RebirthRC Team

PATCH
PATCH UPDATE 30 MARCH 2024

ประกาศแจ้งรายละเอียดแพทช์อัปเดต ประจำเดือนเมษายน โดยมีรายละเอียดแพทช์ ดังนี้ 1. รถยนต์ใหม่ 1.1 เพิ่มรถยนต์ใหม่ Class Sport - Tornado ลงขายในร้านค้าราคา ดังนี้ เลเวลคน 40 / เลเวลรถ 160 / ราคา 67,900 Cash เลเวลคน 50 / เลเวลรถ 147 / ราคา 63,400 Cash เลเวลคน 60 / เลเวลรถ 132 / ราคา 56,900 Cash เลเวลคน 70 / เลเวลรถ 112 / ราคา 52,400 Cash เลเวลคน 80 / เลเวลรถ 100 / ราคา 48,900 Cash 1.1.1 ชุดแต่ง Bourne Tornado ไฟหน้า Bourne ราคา 18,375 Rain Tornado ไฟท้าย Bourne ราคา 18,375 Rain พิเศษ Scene Scissor 9,990 Cash Scene Butterfly 9,990 Cash 2. เพิ่มไอเทมใหม่ 2.1 เพิ่มชุดแต่ง รถ Point Class - MK II วางขายในร้านค้า สปอยเลอร์หน้า MK II ราคา 12,900 Cash สปอยเลอร์หลัง MK II ราคา 12,900 Cash สเกิร์ตข้าง MK II ราคา 7,900 Cash Wing MK II ราคา 7,900 Cash ฝากระโปรง MK II 4,900 Cash หลังคา MK II 4,900 Cash ไฟหน้า MK II 2,900 Cash มี Bonus Set ดังนี้ Torque +50.0 (Nm) Booster Power +35 (%) Max SP +20 Max RPM +20 Booster Overdrive +25.0 (%) 2.2 เพิ่มชุดแต่ง รถ BMAX Class L.Sedan - Top Speed วางขายในร้านค้า สปอยเลอร์หน้า Top Speed ราคา 12,900 Cash สปอยเลอร์หลัง Top Speed ราคา 12,900 Cash สเกิร์ตข้าง Top Speed ราคา 7,900 Cash Wing Top Speed ราคา 7,900 Cash ฝากระโปรง Top Speed 4,900 Cash หลังคา Top Speed 4,900 Cash กระจังหน้า Top Speed 2,900 Cash มี Bonus Set ดังนี้ Torque +50.0 (Nm) Booster Power +35 (%) Max SP +20 Max RPM +20 Booster Overdrive +25.0 (%) 2.3 วางขายไอเทม Pet Lovely Box ในร้านค้า ราคา 200,000 Rain 2.4 วางขายไอเทม ใบบิงโก [Set3] Water War Set ในร้านค้า ราคา 100,000 Rain **สามารถรับเควสได้ที่ NPC Sexy อาโออิ ที่ Town โทกดง สำหรับเซ็ท Water War Set1 รางวัลที่ได้ [Set3] Water War Set มี Bonus Set ดังนี้ Red RPM +100 Max RPM +100 Torque +50 (Nm) Max SP+10 3. เพิ่มเควสใหม่ 3.1 ชื่อเควส ความสำเร็จของผู้ที่จะเป็นตำนานระดับต้น สามารถรับเควสได้เมื่อมีเลเวล 45 ขึ้นไป เงื่อนไขเควส Legend รับรถ 0/3 (ครอบครองรถคลาส Legend) 3.2 ชื่อเควส ความสำเร็จของผู้ที่จะเป็นตำนานระดับกลาง สามารถรับเควสได้เมื่อมีเลเวล 50 ขึ้นไป เงื่อนไขเควส Legend รับรถ 0/6 (ครอบครองรถคลาส Legend) 3.3 ชื่อเควส ความสำเร็จของผู้ที่จะเป็นตำนานระดับสูง สามารถรับเควสได้เมื่อมีเลเวล 70 ขึ้นไป เงื่อนไขเควส Legend รับรถ 0/10 (ครอบครองรถคลาส Legend) 3.4 ชื่อเควส Songkran Festival สามารถรับเควสได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน2567 - 18 เมษายน 2567 เงื่อนไขเควส รวบรวมไอเทมตัวอักษร S 5ชิ้น รวบรวมไอเทมตัวอักษร O 5ชิ้น รวบรวมไอเทมตัวอักษร N 5ชิ้น รวบรวมไอเทมตัวอักษร G 5ชิ้น รวบรวมไอเทมตัวอักษร K 5ชิ้น รวบรวมไอเทมตัวอักษร R 5ชิ้น รวบรวมไอเทมตัวอักษร A 5ชิ้น รวบรวมไอเทมตัวอักษร N 5ชิ้น **หมายเหตุ ไอเทมตัวอักษร S O N G K R A N ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ และต้องมีเควสก่อนเท่านั้นถึงจะดรอปจากภารกิจ รางวัล Songkran Gift Box Songkran Festival 2024 Set (หาได้จาก Songkran Gift Box) มี Bonus Set ดังนี้ Red RPM +10 Max RPM +10 Torque +10 (Nm) Max SP+5 ความพึงพอใจในภารกิจ +5 4. ปรับปรุงระบบและแก้ไขบัค 4.1แก้ไขรูปแบบการแข่งขัน LE Mode แก้ไขรูปแบบการแข่งขันแบบ team 1manและ 1shuffle มีรายละเอียดดังนี้ จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันพุธ) 17.00 - 17.45 1shuffle 20.00 - 20.45 1shuffle 22.00 - 22.45 team 00.00 - 00.45 1shuffle วันพุธ จะยังคงเป็น Flying Mode แบบเดิม เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 10.45 1shuffle 12.00 - 12.45 team 15.00 - 15.45 1shuffle 19.00 - 19.30 Tournament 20.00 - 20.45 team 22.00 - 22.45 1shuffle 00.00 - 00.45 1shuffle 4.2 ลดราคารถยนต์ที่ขายแบบ Cash 20% ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้หากทางผู้เล่น พบข้อผิดพลาดใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ ผ่านช่องทาง Supporter ทาง Discord หรือ Email : [email protected]

March 29th 2024

Posted by RebirthRC Team

EVENT
ทาเคชิ CHALLENGE

ระยะเวลากิจกรรม วันที่ 15 มีนาคม 2567 ถึง 24 มีนาคม 2567 เวลา 23:59 น. รางวัลจะถูกแบ่งออกเป็นดังนี้ รางวัลสำหรับผู้ทำภารกิจในเลเวลคนขับ 40 - 44 จำนวน 6 รางวัล รางวัลสำหรับผู้ที่ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดลำดับที่ 1,2,3 และ รางวัลอันดับ 4 ร่วม 3 รางวัล รางวัลสำหรับผู้ทำภารกิจในเลเวลคนขับ 45 - 49 จำนวน 6 รางวัล รางวัลสำหรับผู้ที่ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดลำดับที่ 1,2,3 และ รางวัลอันดับ 4 ร่วม 3 รางวัล รางวัลสำหรับผู้ทำภารกิจในเลเวลคนขับ 50 - 60 จำนวน 6 รางวัล รางวัลสำหรับผู้ที่ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดลำดับที่ 1,2,3 และ รางวัลอันดับ 4 ร่วม 3 รางวัล รางวัลสำหรับผู้ทำภารกิจในเลเวลคนขับ 61-70 จำนวน รางวัล 6 รางวัลสำหรับผู้ที่ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดลำดับที่ 1,2,3 และ รางวัลอันดับ 4 ร่วม 3 รางวัล รางวัลสำหรับผู้ทำภารกิจในเลเวลคนขับ 71-79 จำนวน รางวัล 6 รางวัลสำหรับผู้ที่ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดลำดับที่ 1,2,3 และ รางวัลอันดับ 4 ร่วม 3 รางวัล รางวัลสำหรับผู้ทำภารกิจในเลเวลคนขับ 80 จำนวน รางวัล 6 รางวัลสำหรับผู้ที่ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดลำดับที่ 1,2,3 และ รางวัลอันดับ 4 ร่วม 3 รางวัล เงื่อนไขกิจกรรม 1.ให้ผู้เล่นทำมิชชั่นที่มีชื่อว่า "Lv.72~77 ทาเคชิผู้มีหน้าม้าปิดดวงตา" ในแบบปาร์ตี้ 1.1 ช่วงระหว่างเลเวล 40 - 44 อนุญาต ให้มีสมาชิกปาร์ตี้ในการร่วมทำภารกิจสูงสุดไม่เกิน 4 คน 1.2 ช่วงระหว่างเลเวล 45 - 49 อนุญาต ให้มีสมาชิกปาร์ตี้ในการร่วมทำภารกิจสูงสุดไม่เกิน 4 คน 1.3 ช่วงระหว่างเลเวล 50 - 60 อนุญาต ให้มีสมาชิกปาร์ตี้ในการร่วมทำภารกิจสูงสุดไม่เกิน 3 คน 1.4 ช่วงระหว่างเลเวล 61 - 70 อนุญาต ให้มีสมาชิกปาร์ตี้ในการร่วมทำภารกิจสูงสุดไม่เกิน 2 คน 1.5 ช่วงระหว่างเลเวล 71 - 79 อนุญาต ให้มีสมาชิกปาร์ตี้ในการร่วมทำภารกิจสูงสุดไม่เกิน 2 คน 1.6 ช่วงระหว่างเลเวล 80 อนุญาต ให้มีสมาชิกปาร์ตี้ในการร่วมทำภารกิจสูงสุดไม่เกิน 2 คน กรณีหากมีผู้เล่นที่มีเลเวลนอกเหนือจากที่กำหนดนี้อยู่ในปาร์ตี้ เช่น เลเวล 80 และ เลเวล 40 อยู่ในปาร์ตี้เดียวกัน การแจกจ่ายของรางวัลจะอิงจากผู้ที่มีเลเวลสูงสุดในปาร์ตี้เท่านั้น 2.ผู้เล่นต้องทำการบันทึกวีดีโอในการทำมิชชั่นดังกล่าวตั้งแต่ต้นจนจบภารกิจ 3.ห้ามผู้เล่นใช้ช่องโหว่ของตัวเกม (วาปจุด) , บั๊ก , ดักรถ , และ โปรแกรมช่วยเล่น ใด ๆ หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัล 4.นำไฟล์วีดีโอดังกล่าว อัปโหลดขึ้น Youtube (ตั้งเป็น "ไม่เป็นสาธารณะ") 5.ตั้งชื่อวีดีโอดังนี้ "เข้าร่วมกิจกรรม ทาเคชิ Challenge ตามด้วยชื่อตัวละครและเลเวลของคนขับ" 6.วีดีโอที่นำมาโพสร่วมกิจกรรมต้องไม่ผ่านโปรแกรมตัดต่อใดๆ ทั้งสิ้น 7.ตัดสินจากเงื่อนไขดังนี้ -> 7.1 นับจากเวลาที่เหลือของภารกิจ (เศษของวินาที จะไม่ถูกนับ) -> 7.2 หลอดความพึงพอใจของภารกิจ -> 7.3 คนที่ส่งลิงก์ , ข้อความเข้าร่วมกิจกรรมก่อน *หากมีผู้เล่นทำเวลาที่เหลือของภารกิจได้เท่ากัน จะใช้เงื่อนไขที่ 7.2-7.3 ตามลำดับในการตัดสินหาผู้ที่ได้รับรางวัล 8.วีดีโอที่เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องไม่มีการปิดบังการมองเห็น บริเวณ ช่อง Chat / เวลาภารกิจ / แผนที่ [Maps]*หากพบเห็นอาจมีผลให้การเข้าร่วมกิจกรรมนั้นถูกตัดสิทธิ์ได้ 9.ขอสงวนสิทธิ์การแจกของรางวัลให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตรงเงื่อนไขก่อนเท่านั้น 10.ของรางวัลจะถูกส่งหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมภายใน 3 - 7 วัน 11.การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด วิธีส่งรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 1. ให้ผู้เล่นโพสต์รายละเอียดตามด้านล่างลงในห้อง #ทาเคชิ-Challenge บน Discord ของเกม เข้าร่วมกิจกรรม ทาเคชิ Challenge ชื่อทีม....... สมาชิกคนที่ 1 ชื่อตัวละคร A Lv....ลิงก์วีดีโอสมาชิกคนที่ 1 .......... สมาชิกคนที่ 2 ชื่อตัวละคร B Lv....ลิงก์วีดีโอสมาชิกคนที่ 2 .......... สมาชิกคนที่ 3 ชื่อตัวละคร C Lv....ลิงก์วีดีโอสมาชิกคนที่ 3 .......... วันที่ทำภารกิจ ว/ด/ป / DD/MM/YY ผู้เล่นจะมองไม่เห็นข้อความของคนที่โพสต์ก่อนหน้าในห้อง #ทาเคชิ-Challenge ไม่ต้องตกใจโพสต์ข้อความเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยจนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม วิธีเข้าร่วม Discord Server เข้าไปที่เว็บไซต์ rebirth-rc.com เลื่อนลงมาข้างล่างสุดและเลือกเข้าร่วม Discord (ในกรอบสีแดง) ของรางวัลกิจกรรม รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 40 - 44 ลำดับที่ 1 จะได้รับเป็น [Event] Challenge +8 จำนวน 1 เซ็ต , Mag Wolk TE37 Kupkunca Gold จำนวน 1 วง , [Xtreme] King Eagle จำนวน 3 กล่องได้รับทั้งทีม รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 40 - 44 ลำดับที่ 2 จะได้รับเป็น [Event] Challenge +7 จำนวน 1 เซ็ต Mag Wolk TE37 Kupkunca Blue จำนวน 1 วง , [Xtreme] Furious Wolf Box จำนวน 2 กล่องได้รับทั้งทีม รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 40 - 44 ลำดับที่ 3 จะได้รับเป็น [Event] Challenge +6 จำนวน 1 เซ็ต , Mag Wide Wolk TE 37 Kupkunca Blue จำนวน 1 วง , [Xtreme] Hungry Wolf Box จำนวน 1 กล่องได้รับทั้งทีม รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 40 - 44 ลำดับที่ 4 ร่วม จะได้รับเป็น [Event] Challenge จำนวน 1 เซ็ต , Mag Wide Griffin CT ACE จำนวน 1 วง , [Xtreme] Aggressive Wolf Box จำนวน 1 กล่องได้รับทั้งทีม รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 45 - 49 ลำดับที่ 1 จะได้รับเป็น [Event] Challenge +8 จำนวน 1 เซ็ต , Mag Wolk TE37 Kupkunca Gold จำนวน 1 วง , [Xtreme] King Eagle จำนวน 3 กล่องได้รับทั้งทีม รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 45 - 49ลำดับที่ 2 จะได้รับเป็น [Event] Challenge +7 จำนวน 1 เซ็ต Mag Wolk TE37 Kupkunca Blue จำนวน 1 วง , [Xtreme] Furious Wolf Box จำนวน 2 กล่องได้รับทั้งทีม รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 45 - 49ลำดับที่ 3 จะได้รับเป็น [Event] Challenge +6 จำนวน 1 เซ็ต , Mag Wide Wolk TE 37 Kupkunca Blue จำนวน 1 วง , [Xtreme] Hungry Wolf Box จำนวน 1 กล่องได้รับทั้งทีม รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 45 - 49ลำดับที่ 4 ร่วม จะได้รับเป็น [Event] Challenge จำนวน 1 เซ็ต , Mag Wide Griffin CT ACE จำนวน 1 วง , [Xtreme] Aggressive Wolf Box จำนวน 1 กล่องได้รับทั้งทีม รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 50 - 60 ลำดับที่ 1 จะได้รับเป็น [Event] Challenge +8 จำนวน 1 เซ็ต , Mag Wolk TE37 Kupkunca Gold จำนวน 1 วง , [Xtreme4] Death Wing Skull จำนวน 3 กล่องได้รับทั้งทีม รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 50 - 60 ลำดับที่ 2 จะได้รับเป็น [Event] Challenge +7 จำนวน 1 เซ็ต , Mag Wide Wolk TE 37 Kupkunca Blue จำนวน 1 วง , [Xtreme] King Eagle จำนวน 2 กล่องได้รับทั้งทีม รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 50 - 60 ลำดับที่ 3 จะได้รับเป็น [Event] Challenge +6 จำนวน 1 เซ็ต , Mag Wide Wolk TE 37 Kupkunca Blue จำนวน 1 วง , [Xtreme4] God of Death [Set2] จำนวน 2 กล่องได้รับทั้งทีม รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 50 - 60 ลำดับที่ 4 ร่วม จะได้รับเป็น [Event] Challenge จำนวน 1 เซ็ต , Mag Wide Griffin CT ACE จำนวน 1 วง , [Xtreme] Aggressive Wolf Box จำนวน 1 กล่องได้รับทั้งทีม รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 61 - 70 ลำดับที่ 1 จะได้รับเป็น [Event] Challenge +10 จำนวน 1 เซ็ต , Mag Wolk TE37DL Green จำนวน 1 วง [Xtreme4] Death Wing Skull จำนวน 3 กล่อง รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 61 - 70 ลำดับที่ 2 จะได้รับเป็น [Event] Challenge +8 จำนวน 1 เซ็ต , Mag Wide Wolk TE 37 Kupkunca Gold จำนวน 1 วง , [Xtreme4] Death Wing Skull จำนวน 3 กล่องได้รับทั้งทีม รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 61 - 70 ลำดับที่ 3 จะได้รับเป็น [Event] Challenge +7 จำนวน 1 เซ็ต , Mag Wide Wolk TE 37 Kupkunca Blue จำนวน 1 วง , [Xtreme] King Eagle จำนวน 3 กล่องได้รับทั้งทีม รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 61 - 70 ลำดับที่ 4 ร่วม จะได้รับเป็น [Event] Challenge จำนวน 1 เซ็ต , Mag Wide Griffin CT ACE จำนวน 1 วง , [Xtreme] Aggressive Wolf Box จำนวน 1 กล่องได้รับทั้งทีม รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 71 - 79 ลำดับที่ 1 จะได้รับเป็น [Event] Challenge +10 จำนวน 1 เซ็ต , Mag Wolk TE37DL Mono จำนวน 1 วง [Xtreme4] Death Wing Skull จำนวน 3 กล่อง รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 71 - 79 ลำดับที่ 2 จะได้รับเป็น [Event] Challenge +8 จำนวน 1 เซ็ต , Mag Wide Wolk TE 37 Kupkunca Gold จำนวน 1 วง , [Xtreme4] Death Wing Skull จำนวน 3 กล่องได้รับทั้งทีม รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 71 - 79 ลำดับที่ 3 จะได้รับเป็น [Event] Challenge +7 จำนวน 1 เซ็ต , Mag Wide Wolk TE 37 Kupkunca Blue จำนวน 1 วง , [Xtreme] King Eagle จำนวน 3 กล่องได้รับทั้งทีม รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 71 - 79 ลำดับที่ 4 ร่วม จะได้รับเป็น [Event] Challenge จำนวน 1 เซ็ต , Mag Wide Griffin CT ACE จำนวน 1 วง , [Xtreme] Aggressive Wolf Box จำนวน 1 กล่องได้รับทั้งทีม รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 80 ลำดับที่ 1 จะได้รับเป็น [Event] Challenge +12 จำนวน 1 เซ็ต , [Xtreme4] Death Wing Skull จำนวน 5 กล่อง และ เลือกรับ Mag 1 วง ในตัวเลือกดังนี้ Mag Wide Wolk TE37DL Green , Mag Wide Wolk TE37DL Mono , Mag Wide Wolk TE37DL Blue , Mag Wide Wolk TE37DL PG , Mag Wide Wolk TE37DL Black , Mag Wide Wolk TE37DL Pink , Mag Wide Wolk TE37 Silver, Mag Wide Wolk TE 37 Kupkunca Gold,Mag Wide Wolk TE 37 Golden, Mag Wide Wolk TE 37 Goldpinker,Mag Wide Wolk TE 37 Pandora Dark Gold,Mag Wide Kansei RS All Blackได้รับทั้งทีม รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 80 ลำดับที่ 2 จะได้รับเป็น [Event] Challenge +10 จำนวน 1 เซ็ต , Mag Wolk TE37DL Blue จำนวน 1 วง , [Xtreme4] Death Wing Skull จำนวน 3 กล่อง ได้รับทั้งทีม รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 80 ลำดับที่ 3 จะได้รับเป็น [Event] Challenge +8 จำนวน 1 เซ็ต , Mag Wide Wolk TE 37 Kupkunca Gold จำนวน 1 วง , [Xtreme] King Eagle จำนวน 3 กล่อง ได้รับทั้งทีม รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาเหลือเยอะที่สุดในเลเวลคนขับ 80 ลำดับที่ 4 ร่วม จะได้รับเป็น [Event] Challenge จำนวน 1 เซ็ต , Mag Wide Griffin CT ACE จำนวน 1 วง , [Xtreme] Aggressive Wolf Box จำนวน 1 กล่องได้รับทั้งทีม รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน [Attibution]Full Buff Box จำนวน 3 ชุด , Event Gift Box จำนวน 3กล่อง , [Event] Mega Capsule V จำนวน 2 ชิ้น, Easter Chicken 1 เซ็ต , ลาย gogowa รางวัล Lucky Draw กุญแจรถ Trinity Lv.40 จำนวน 1 รางวัล [Xtreme] Storm Eagle Box จำนวน 5 รางวัล [Xtreme5] Viking Box จำนวน 10 รางวัล [Event]Capsule Pursuit จำนวน 30 รางวัล [Event] Challenge Set Bonus Set Max RPM +23 การใช้ Booster มีผล 0.55 (วินาที) Boost Overdrive + 23.0 (%) ระดับความพึงพอใจภารกิจ +5 ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา หรือของรางวัลต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทีมงาน Rebirth RC

March 14th 2024

Posted by RebirthRC Team

EVENT
LOOK LIKE LOVE RACING EVENT ซิ่งส่งท้ายเดือนแห่งความรัก

กิจกรรมซิ่งส่งท้ายเดือนแห่งความรัก ชวนเพื่อน ๆ รวมทีมกันซิ่ง รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม 1. การแข่งขันจะถูกจัดเป็นแบบ   3 VS 3  ไม่มีตัวสำรอง 2. ทีมผู้เล่นที่เข้าแข่งขันไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม 3.เมื่อผู้เล่นรวบรวมสมาชิกทีมได้ครบแล้ว และต้องการเข้าร่วมกิจกรรมให้โพสต์รายละเอียดลงบน Discord Sever ในห้อง Look-Like-Love-Racing-Event ดังนี้ A. ชื่อทีม B. ชื่อสมาชิก เรียงลำดับ 1-3 (ให้ลำดับที่ 1 คือหัวหน้าทีม) 4. รับสมัครจำนวน 32 ทีม เท่านั้น"หากได้ทีมครบทั้งหมดจะปิดรับทันที" 5. เริ่มส่งรายละเอียดเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  เป็นต้นไป ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23:59 [UTC+7] 6. จากข้อ 5 หากท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว แต่ไม่พบรายชื่อทีมของตัวเองในสายการแข่งขัน โปรดยื่นข้อโต้แย้งในทันที ก่อนเริ่มการแข่งขันวันแรก กติกาการแข่งขัน 1. การแข่งขันแต่ละรอบจะแบ่งออกเป็นดังนี้ 1.1 สำหรับรอบ 32 ทีม จะเริ่มแข่งในวันที่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. (UTC+7) 1.2 สำหรับรอบ 16 ทีม จะเริ่มแข่งในวันที่ วันที่ 2 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. (UTC+7) 1.3 สำหรับรอบ 8 ทีม จะเริ่มแข่งในวันที่ วันที่ 2 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 19.30 น. (UTC+7) หลังสิ้นสุดกิจกรรม LE Tournament 1.4 สำหรับรอบ 4 ทีม รอบชิงอันดับที่ 3 และรอบชิงชนะเลิศ จะเริ่มแข่งในวันที่ วันที่ 3 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. (UTC+7) (วันที่ของการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะแจ้งผู้เล่นทุกท่านให้ทราบก่อนหน้า) 1.5 หัวหน้าทีมจะได้รับรหัสผ่านสำหรับเข้าห้องแข่งขัน 1.6 การแข่งขันอยู่ในหมวดSpeed Racing แบบ Team 1.7 จำกัดประเภทรถในการแข่งขัน โดยจะกำหนดรถที่สามารถแข่งได้ มีดังนี้ [SUV] B Max , [SUV] Terra Truck , [L.Sedan] ReoRock , [Exotic] ATV , [Exotic] Scooter , [City] Xboat,Xtube 1.8 ห้ามผู้เล่นใช้ไอเทม[ชั่วคราว],ไอเทมที่มีวันหมดอายุ,RCRB Contributor Setในการแข่งขัน(ยกเว้นเกียร์,VIP,Emblem ทุกชนิด) 1.9 ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศชื่อทีม หากชื่อทีมดังกล่าว มีความยาวมากกว่าปกติ 1.10 ให้ผู้เล่น อัดคลิปวิดีโอหน้าจอ (Dispaly) ตลอดการแข่งขันเพื่อป้องกันข้อครหา หากมีการโต้แย้งใด ๆ จากทีมคู่แข่ง หรือทีมงานที่ควบคุมการแข่งขันตรวจพบความผิดปกติจะต้องนำวิดีโอให้ทีมงานตรวจสอบ และใช้หลักฐานตรงนี้ในการตัดสินใจ 1.11 หากมีผู้เล่นสวมรอยในการแข่งขัน แล้วทีมงานตรวจสอบว่าเป็นความจริง จะตัดสิทธิ์ให้ทีมดังกล่าว แพ้ทันที 2.การแข่งขันตามข้อ (1) แบ่งออก (1.1) (1.2) (1.3) และ (1.4) สนามการแข่งขันสำหรับข้อ (1.1) (1.2) (1.3) และ (1.4) เพิ่มเติม : หากสุ่มได้สนาม RCRB-Hardcre รอบเมืองโซล 1 ผู้เล่นทั้งสองทีมสามารถร้องขอยกเลิกการแข่งขันในรอบดังกล่าวได้ แต่ถ้าหากผู้เล่นทั้งสองทีมต้องการที่จะแข่งขันในสนามดังกล่าวต่อไป ทีมที่ชนะในสนามนี้จะได้รับ 3 แต้มทันที 3. การแข่งขัน สำหรับส่วน (1.1) (1.2) (1.3) และ (1.4) มีรายละเอียดดังนี้ ในรอบ (1.1) 32ทีม ทีมใดทำคะแนนได้ครบ 3 แต้ม ก่อนถือว่าเป็นผู้ “ชนะ” โดยมีรูปแบบการแข่งขันคือ Team Speed (สลับฝั่งทุกรอบการแข่งขัน) ในรอบ (1.2) 16ทีม ทีมใดทำคะแนนได้ครบ5 แต้ม ก่อนถือว่าเป็นผู้ “ชนะ” โดยมีรูปแบบการแข่งขันคือ Team Speed (สลับฝั่งทุกรอบการแข่งขัน) ในรอบ (1.3) 8 ทีมสุดท้าย ทีมใดทำคะแนนได้ครบ 5 แต้ม ก่อนถือว่าเป็นผู้ “ชนะ” โดยมีรูปแบบการแข่งขันคือ Team Speed (สลับฝั่งทุกรอบการแข่งขัน) ในรอบ (1.4) รอบ 4 ทีมสุดท้าย, รอบชิงชนะเลิศ และรอบชิงอันดับที่ 3 ทีมใดทำคะแนนได้ครบ 7 แต้ม ก่อน ถือว่าเป็นฝ่าย “ชนะ” โดยมีรูปแบบการแข่งขันคือ Team Speed (สลับฝั่งทุกรอบการแข่งขัน) 4. หากการแข่งขันรอบดังกล่าวจำนวนแต้มในทีม“เท่ากัน”ทีมงานจะตัดสินจากผู้เข้าที่ 1 ของทีมเป็นสำคัญ 5. หากการแข่งขันผู้เล่นทั้ง 2 ทีมเข้าเส้นชัยในเวลาเท่ากัน และแต้มเท่ากัน ทีมงานจะยึดทีมที่เข้าอันดับ 1 ในการนับคะแนนการแข่งขันรอบดังกล่าว 6. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันครบทุกคน หากผู้เข้าแข่งขันทีมใด มาไม่ครบ จะถือว่า“สละสิทธิ์” 7. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องตรงต่อเวลาเมื่อเริ่มเวลาแข่งขัน ทีมงานจะเรียกทีมดังกล่าวเมื่อถึงเวลาแข่งขัน หากมาช้าเกิน5 นาที ของเวลาที่ประกาศถือว่า“สละสิทธิ์” 8. ห้ามใช้บั๊ก ช่องโหว่ หรือโปรแกรมช่วยเล่นใด ๆ ในการแข่งขัน พบเจอ ทีมงานสงวนสิทธิ์ระงับการใช้งาน ID ดังกล่าว และทีมดังกล่าวจะถูกตัดสิน “แพ้”ทันที 8.1 การลงโทษในข้อ 10. อาจส่งผลต่อการระงับการใช้งาน ID ทั้งทีม โปรดระมัดระวัง 8.2 ระหว่างการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขัน ต้องรักษามารยาทการแข่งขัน ตลอดการแข่งขัน หากมีปัญหาใด ๆ ที่ส่งผลกระทบถึงผู้เล่นอื่น หรือทีมงาน ทีมงานจะตัดสินให้ “แพ้”จากการแข่งขันเช่นเดียวกัน 9. ในการแข่งขันผู้เล่นต้องคอยตรวจสอบผลคะแนนระหว่างการแข่งขันของตัวเอง เพื่อใช้ในการโต้แย้ง เนื่องจากทีมงานอาจจะเกิดการสับสนของคะแนนได้ เนื่องจากการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แบ่งเป็นชื่อทีม ไม่ใช่คลับ ดังนั้น ผู้เล่นต้องเรียกร้อง “สิทธิ์”เมื่อการคะแนนถูกนับผิดพลาด 10. ผู้เล่นที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะมีสิทธิ์ขอพักเบรกได้ เมื่อเข้าร่วมการแข่งขันต่อเนื่อง 3 ครั้ง ขึ้นไป โดยให้เวลาพักไม่เกิน 5 นาที หรือตามเห็นสมควรจากคณะกรรมการ 11.การตัดสินใจของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ของรางวัล รางวัลอันดับที่ 1 [Set2] Super Lover +12 , [Xtreme4] Death Wing Skull จำนวน 5 ชิ้น รางวัลอันดับที่ 2 [Set2] Super Lover +10 , [Xtreme4] Death Wing Skull จำนวน 4 ชิ้น รางวัลอันดับที่ 3 Super Lover +9 , [Xtreme4] Death Wing Skull จำนวน 3 ชิ้น รางวัลอันดับที่ 4 Super Lover +8 , [Xtreme4] Death Wing Skull จำนวน 2 ชิ้น รางวัลสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ป้าย,ฟิล์ม Look Like Love Bonus Set :ระดับความพอใจในภารกิจ +10 (ชื่อและออฟชั่นจะถูกแก้ไขในแพทช์ถัดไป) [Event] Capsule Police , [Event] Capsule Pursuit , [Event] Mega Caspule V จำนวนอย่างละ 2 ชิ้น 12.ผู้เล่นต้องแข่งอย่างน้อย 1 รอบ ถึงจะมีสิทธิ์เข้ารับรางวัลการแข่งขัน 13.รางวัล Lucky Draw ได้แก่ ไอเทม [Xtreme5] Viking Box จำนวน 10 รางวัล และ[Xtreme5] Red Shield Box จำนวน 10 รางวัล (ผู้ชนะอันดับที่ 1 และ 2 จะไม่ได้รับรางวัลนี้) 14. ของรางวัลจะถูกส่งมอบให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน เมื่อการแข่งขันจบลง ภายใน 3-7 วัน ขอสงวนสิทธิ์เงื่อนไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทีมงาน Rebirth RC

February 20th 2024

Posted by RebirthRC Team

EVENT
NEW CAR ENCHANT EVENT !!

กิจกรรมต้อนรับรถใหม่ New Car Enchant !!ตีบวกถึงรับไปเลยยยย วันและเวลาที่จัดกิจกรรม กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา12:00 น. ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567เวลา23:59 น. เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตีบวกให้ถึงระดับที่ทีมงานกำหนด 2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องถ่ายรูปผลการEnchantสำเร็จ ในระดับนั้น ๆ เพื่อรับของรางวัลโดยใช้รถ Exotic Sceneเท่านั้น 2.1(รูปที่นำมาโพสต์เพื่อรับของรางวัลนั้น ต้องเป็นรูปที่ถ่ายในช่วงเวลาที่กำหนดในกิจกรรมเท่านั้น) 3.รูปถ่ายต้องมาจากโฟลเดอร์ Screenshot จากตัวเกม พร้อมติด Timestamp อย่างชัดเจน 3.1ผู้ที่ลืมถ่ายรูปตอน ก่อนและหลังอัปเกรด สามารถแจ้งวันและเวลาที่อัปเกรดได้ แต่ของรางวัลจะให้สิทธิ์ผู้ที่ทำถูกเงื่อนไขก่อนเป็นอันดับแรก 4.ห้ามไม่ให้มีการตกแต่งภาพใด ๆ ทั้งสิ้นหลังจากเซฟภาพด้วยตัวเกม 5.โพสต์รูปผ่านช่องทาง Discord ดังห้อง Event ต่อไปนี้ 5.1 New-Car-Enchant-Event รายละเอียดที่ใช้ในการโพสต์ ชื่อตัวละคร รถที่ใช้ในการตีบวก และ ภาพประกอบเข้าร่วมกิจกรรมที่มี timestamp หลังตีบวก ตัวอย่างการโพสต์รับของรางวัลชื่อตัวละคร : ....... รถที่ใช้ในการตีบวก : Scene หรือ ชื่อตัวละคร : ....... รถที่ใช้ในการตีบวก : Scene 7.ของรางวัลจะได้รับหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมภายใน 1 - 3 วัน 8.ไม่อนุญาตให้แก้ไขโพสต์ทุกกรณี หากต้องการแก้ไขโพสต์ ต้องทำการ ลบโพสต์อันเก่าออก แล้วโพสต์ใหม่เท่านั้น ของรางวัลกิจกรรมตีบวก 11 Car Gold Kit 15 ชิ้น , [Event] Mega Capsule 10 ชิ้น, [Event] Big Lucky Capsule 5 ชิ้น , Gold Emblem 14 วัน , [VIP] Gold Card 15 ชิ้น , [Attribution] Special Upgrade Tool Box 2 ชิ้น , [Attribution] Roll Back Box 2 จำนวน 2 ชิ้น , [Attribution] Roll Back Box 3 จำนวน 2 ชิ้น เพิ่มเติม : สำหรับผู้ที่ส่งรายละเอียดเข้าร่วมกิจกรรมก่อน 5 คนแรก รับเพิ่มชุดแต่ง Speed power ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สุดทีมงาน Rebirth RC

February 20th 2024

Posted by RebirthRC Team

PATCH
PATCH UPDATE 19 FEBRUARY 2024

ประกาศแจ้งรายละเอียดแพทช์อัปเดต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีรายละเอียดแพทช์ ดังนี้ 1. รถยนต์ใหม่ 1.1 เพิ่มรถยนต์ใหม่ Class Exotic - Scene ลงขายในร้านค้าราคา ดังนี้ เลเวลคน 40 / เลเวลรถ 160 / ราคา 71,900 Cash เลเวลคน 45 / เลเวลรถ 147 / ราคา 67,400 Cash เลเวลคน 50 / เลเวลรถ 132 / ราคา 63,900 Cash เลเวลคน 55 / เลเวลรถ 112 / ราคา 56,400 Cash เลเวลคน 60 / เลเวลรถ 100 / ราคา 52,900 Cash เลเวลคน 65 / เลเวลรถ 95 / ราคา 32,000,000 Rain 1.1.1 ชุดแต่ง Speed Power Scene สปอยเลอร์หน้า Speed Power ราคา 12,490 Cash Scene สปอยเลอร์หลัง Speed Power ราคา 12,490 Cash Scene Wing Speed Power ราคา 5,990 Cash Scene สเกิร์ตข้าง Speed Power ราคา 5,990 Cash Scene หลังคา Speed Power ราคา 5,990 Cash Scene ฝากระโปรง Speed Powerราคา 2,490 Cash Scene ไฟหน้า Speed Power ราคา 5,990 Cash Scene ไฟท้าย Speed Power ราคา 2,490 Cash 1.1.2 ชุดแต่ง Bourne Scene ไฟหน้า Bourne ราคา 18,375 Rain Scene ไฟท้าย Bourne ราคา 18,375 Rain พิเศษ Scene Scissor 9,990 Cash Scene Butterfly 9,990 Cash 2. เพิ่มไอเทมใหม่ 2.1เพิ่มไอเทม [Legend] Shotgun Capsule A ปล่อยดรอปที่ Lv.75 ชินกิ 2.2 เพิ่มไอเทม [Legend] Shotgun Capsule B ปล่อยดรอปที่ Lv.72 ทาเคชิผู้ที่มีหน้าม้าปิดดวงตา ภาพชุดแต่ง Shotgun 2.3 วางขายไอเทม เกียร์ SUV Speed 5 ในร้านค้า ราคา 100,000 Rain 2.4 วางขายไอเทม ใบบิงโก [Set2] Super Lover Set ในร้านค้า ราคา 50,000 Rain อ่านรายละเอียดวิธีได้รับ Super Lover Set ได้ตั้งแต่หัวข้อ 3.5 - 3.12 รางวัลที่ได้ [Set2] Super Lover Set มี Bonus Set ดังนี้ Red RPM +25 Max RPM +25 Torque +20 (Nm) Max SP+10 Boost Overdrive +17 (%) ระดับความพอใจภารกิจ +10 2.5 วางขายชุดแต่ง ของรถ BMAX ในร้านค้า Wing ตู้ทึม ราคา 6,900 Cash 3. เพิ่มเควสใหม่ 3.1 ชื่อเควส Scene (คุณสมบัติการซื้อรถ) - การได้มาซึ่งการวาดภาพ (1/3) สามารถรับเควสได้เมื่อมีเลเวล 65 ขึ้นไป เงื่อนไขเควส รวบรวมไอเท็ม - Scene แบบดีไซน์ 10 ชิ้น ใบบิงโกแบบดีไซน์ Scene หาได้จากร้านค้า Bingo > หมวดหมู่เควส ราคา 400,000 Rain 3.2 ชื่อเควส Scene (คุณสมบัติการซื้อรถ) - รวบรวมไอเทม (2/3) *ต้องผ่านเควส Scene (คุณสมบัติการซื้อรถ) - การได้มาซึ่งการวาดภาพ (1/3) จึงจะสามารถรับได้ เงื่อนไขเควส รวบรวมไอเทม กล่องเพชรดำ 8 กล่อง รวบรวมไอเทม กล่อง อความารีน 4 กล่อง รวบรวมไอเทม กล่อง แอเมทิสต์ 4 กล่อง 3.3 ชื่อเควส Scene (คุณสมบัติการซื้อรถ) - ทดสอบความชำนาญ (3/3) *ต้องผ่านเควส Scene (คุณสมบัติการซื้อรถ) - รวบรวมไอเทม (2/3) จึงจะสามารถรับได้ เงื่อนไขเควส สำเร็จภารกิจ - Lv.72 ทาเคชิผู้ที่มีหน้าม้าปิดดวงตา 5 รอบ รางวัลภารกิจ ภารกิจอะไรก็ได้ 300000 Rain 3.4 ชื่อเควส สิ่งที่น่าหลงใหลของมังกร สามารถรับเควสได้เมื่อมีเลเวล 60 ขึ้นไป เงื่อนไขเควส สำเร็จภารกิจ Lv.72 ทาเคชิผู้ที่มีหน้าม้าปิดดวงตา หลอดเขียว 5 รอบ สำเร็จภารกิจ Lv.75 ชินกิ หลอดเขียว 5 รอบ รางวัลเควส มี Bonus Set ดังนี้ Max SP +10 ระดับความพอใจภารกิจ +14 แรงปะทะ +12 Red RPM +22 Max RPM +9 Torque +21 (Nm) 3.5 ชื่อเควส ของหวานที่ทำด้วยความรัก Day 1 สามารถรับเควสได้เมื่อมีเลเวล 26 ขึ้นไป เควสของหวานที่ทำด้วยความรัก Day 1 สามารถรับเควส ได้ตั้งแต่วันที่ 19/02/2024 เป็นต้นไป จนถึง 21/02/2024 เวลา 23.59 ที่ NPC Season Event หมายเหตุ : เมื่อถึงวันที่ 22/02/2024 เควสนี้จะไม่สามารถรับได้อีกต่อไป รายละเอียดเควส 3.6 ชื่อเควส ของหวานที่ทำด้วยความรัก Day 2 สามารถรับเควสได้เมื่อมีเลเวล 26 ขึ้นไป เควสของหวานที่ทำด้วยความรัก Day 2 สามารถรับเควส ได้ตั้งแต่วันที่ 22/02/2024 เป็นต้นไป จนถึง 24/02/2024 เวลา 23.59 ที่ NPC Season Event หมายเหตุ : เมื่อถึงวันที่ 25/02/2024 เควสนี้จะไม่สามารถรับได้อีกต่อไป รายละเอียดเควส 3.7 ชื่อเควส ของหวานที่ทำด้วยความรัก Day 3 สามารถรับเควสได้เมื่อมีเลเวล 26 ขึ้นไป เควสของหวานที่ทำด้วยความรัก Day 3 สามารถรับเควส ได้ตั้งแต่วันที่ 25/02/2024 เป็นต้นไป จนถึง 27/02/2024 เวลา 23.59 ที่ NPC Season Event หมายเหตุ : เมื่อถึงวันที่ 28/02/2024 เควสนี้จะไม่สามารถรับได้อีกต่อไป รายละเอียดเควส 3.8 ชื่อเควส ของหวานที่ทำด้วยความรัก Day 4 สามารถรับเควสได้เมื่อมีเลเวล 26 ขึ้นไป เควสของหวานที่ทำด้วยความรัก Day 4 สามารถรับเควส ได้ตั้งแต่วันที่ 28/02/2024 เป็นต้นไป จนถึง 01/03/2024 เวลา 23.59 ที่ NPC Season Event หมายเหตุ : เมื่อถึงวันที่ 02/03/2024 เควสนี้จะไม่สามารถรับได้อีกต่อไป รายละเอียดเควส 3.9 ชื่อเควส ของหวานที่ทำด้วยความรัก Day 5 สามารถรับเควสได้เมื่อมีเลเวล 26 ขึ้นไป เควสของหวานที่ทำด้วยความรัก Day 5 สามารถรับเควส ได้ตั้งแต่วันที่ 02/03/2024 เป็นต้นไป จนถึง 04/02/2024 เวลา 23.59 ที่ NPC Season Event หมายเหตุ : เมื่อถึงวันที่ 05/03/2024 เควสนี้จะไม่สามารถรับได้อีกต่อไป รายละเอียดเควส 3.10 ชื่อเควส ของหวานที่ทำด้วยความรัก Day 6 สามารถรับเควสได้เมื่อมีเลเวล 26 ขึ้นไป เควสของหวานที่ทำด้วยความรัก Day 6 สามารถรับเควส ได้ตั้งแต่วันที่ 05/03/2024 เป็นต้นไป จนถึง 07/03/2024 เวลา 23.59 ที่ NPC Season Event หมายเหตุ : เมื่อถึงวันที่ 08/03/2024 เควสนี้จะไม่สามารถรับได้อีกต่อไป รายละเอียดเควส 3.11 ชื่อเควส ของหวานที่ทำด้วยความรัก Day 7 สามารถรับเควสได้เมื่อมีเลเวล 26 ขึ้นไป เควสของหวานที่ทำด้วยความรัก Day 7 สามารถรับเควส ได้ตั้งแต่วันที่ 08/03/2024 เป็นต้นไป จนถึง 10/03/2024 เวลา 23.59 ที่ NPC Season Event หมายเหตุ : เมื่อถึงวันที่ 11/03/2024 เควสนี้จะไม่สามารถรับได้อีกต่อไป รายละเอียดเควส 3.12 ชื่อเควส เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก สามารถรับเควสได้เมื่อมีเลเวล 26 ขึ้นไป เงื่อนไขเควส รวบรวมไอเทม เค้กที่เต็มไปด้วยความรัก Day 1 - 7 รางวัลเควส Super Lover Set มี Bonus Set ดังนี้ Red RPM +20 Max RPM +20 Torque +15 Max SP +5 Boost Overdrive +14 (%) 3.13 ชื่อเควส ชื่อเควส Level 55 Reward รับได้ที่ NPC Maru เมือง 40 (Zone10) *หมายเหตุ [Attribution]+30% Exp Ticket จะมีอายุการใช้งาน 7 วัน หลังจากส่งเควส 3.14 ชื่อเควส Level 60 Reward รับได้ที่ NPC Maru เมือง 40 (Zone10) *หมายเหตุ [Attribution]+30% Exp Ticket จะมีอายุการใช้งาน 7 วัน หลังจากส่งเควส 3.15 ชื่อเควส Level 65 Reward รับได้ที่ NPC Maru เมือง 40 (Zone10) *หมายเหตุ [Attribution]+30% Exp Ticket จะมีอายุการใช้งาน 7 วัน หลังจากส่งเควส 3.16 ชื่อเควส Level 70 Reward รับได้ที่ NPC Maru เมือง 40 (Zone10) *หมายเหตุ [Attribution]+30% Exp Ticket จะมีอายุการใช้งาน 7 วัน หลังจากส่งเควส 3.17 ชื่อเควส Level 75 Reward รับได้ที่ NPC Maru เมือง 40 (Zone10) *หมายเหตุ [Attribution]+30% Exp Ticket จะมีอายุการใช้งาน 7 วัน หลังจากส่งเควส 3.18 ชื่อเควส Level 80 Reward รับได้ที่ NPC Maru เมือง 40 (Zone10) 3.19 ชื่อเควส ของขวัญครั้งแรกพบ 4 สามารถรับเควสได้เมื่อมีเลเวล 20 ขึ้นไป รับได้ที่ NPC วิญญาณที่ยังไม่หมดห่วง 3.20 ชื่อเควส Valentine Lovely สามารถรับเควสได้เมื่อมีเลเวล 26 ขึ้นไป รับได้ที่ NPC Season Event 3.21 ชื่อเควส สุขสันต์วันแห่งความรัก สามารถรับเควสได้เมื่อมีเลเวล 26 ขึ้นไป รับได้ที่ NPC Season Event 4. ปรับปรุงระบบและแก้ไขบัค 4.1แก้ไขรูปแบบการแข่งขัน LE Mode รูปแบบการแข่งขันแบบ 1man และ 1shuffle จะยังคงอยู่เหมือนเดิม แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือการเลือกเล่นในแต่ละห้อง มีรายละเอียดดังนี้ วันจันทร์ = ผู้เล่นต้องใส่เครื่อง Alpha (1.0 - 1.3) ชุดควบคุม (พวงมาลัย เบรค ยาง และท่อ) เลเวล 5-25 วันอังคาร = ผู้เล่นต้องใส่เครื่อง Beta (1.4 - 1.7) ชุดควบคุม (พวงมาลัย เบรค ยาง และท่อ) เลเวล 45-65 วันพฤหัสบดี = ผู้เล่นต้องใส่เครื่อง Gamma (1.8 - 2.1) ชุดควบคุม (พวงมาลัย เบรค ยาง และท่อ) เลเวล 85-105 วันศุกร์ = ผู้เล่นต้องใส่เครื่อง Delta (2.2 - 2.5) ชุดควบคุม (พวงมาลัย เบรค ยาง และท่อ) เลเวล 125-145 วันเสาร์ - อาทิตย์ = ผู้เล่นต้องใส่เครื่อง Theta (2.6 - 2.9) ชุดควบคุม (พวงมาลัย เบรค ยาง และท่อ) เลเวล 150-185 วันพุธ จะยังคงเป็น Flying Mode แบบเดิม 4.2 แก้ไขใบบัฟ Tier 5 ให้สามารถใช้ได้ตั้งแต่เลเวล 46-80 4.3 นำไอเทม [Legend] Black Pegasus Capsule A และ [Legend] Super Hornet Capsule A ออกจากภารกิจ Lv.50 Joong-Chol ผู้เงียบงัน และนำไปใส่ในภารกิจ Lv.72 ทาเคชิผู้มีหน้าม้าปิดดวงตา 4.4 แก้ไขให้ไอเทม [Legend] Black Pegasus Capsule Aสามารถสะสมรวมกันได้ 4.5 ปรับเพิ่มอัตราการดรอป ชิ้นส่วนแบบแปลน Valor 1-6 และใบบิงโก [Legend] Valor Design Bingo 5. เพิ่มสนามแข่งใหม่ [RCRB] นอนฮยอง 1 - ฮักดงยอก [เครดิตผู้สร้าง ShabuRCRB] [RCRB] St.ซัมกักจี - St.โซล [เครดิตผู้สร้าง Reimu] [สิ่งกีดขวาง] อุโมงค์ดองก๊ก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้หากทางผู้เล่น พบข้อผิดพลาดใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ ผ่านช่องทาง Supporter ทาง Discord หรือ Email : [email protected]

February 16th 2024

Posted by RebirthRC Team

EVENT
XTREME EVENT "WHO IS LUCKY"

วันและเวลาที่จัดกิจกรรม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. และ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม 1.ทีมงานจะประกาศ Channel ที่จะจัดกิจกรรมก่อนเวลา 10 นาที 2.ของรางวัลจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-10 ในหน้า Scoreboard ของแต่ละรอบ 3.ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการได้รับของรางวัล ผู้เล่นที่ติด 1-10 ในรอบก่อนหน้า มีสิทธิ์ในการรับของรางวัลในรอบถัดไป 4.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องถ่ายภาพ Scoreboard ของตัวเองทุกรอบ และต้องเป็นภาพถ่ายที่มาจาก Screenshot ที่อยู่ใน โฟลเดอร์ของตัวเกม และ มี timestamp เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น 5.รูปภาพ Scoreboard ของแต่ละรอบจะถูกอัพเดททันทีหลังจบรอบการแข่งขัน ในช่อง Event Xtreme 6.ห้ามใช้ บั๊ก หรือ โปรแกรมช่วยเล่น เพื่อหาผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น 7.หากตรวจพบผู้เล่นคนใดใช้ บั๊ก หรือ โปรแกรมช่วยเล่น ทีมงานสงวนสิทธิ์ระงับการใช้งาน ID ดังทันที รางวัลสำหรับกิจกรรมในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 รางวัลสำหรับผู้เล่นที่ได้อันดับ 1-3 จะได้รับ [Event] Mega Capsule IV จำนวน 2 ชิ้น , [Event] Mega Capsule V จำนวน 2 ชิ้น , [Event] Big Lucky Capsule จำนวน 2 ชิ้น, Event Gift Box , Mini Event Box , Xtreme Ticket อย่างละ 1 ชิ้น ( Event Gift Box , Mini Event Box , Xtreme Ticket จำกัดคนละ 1 ชิ้น) รางวัลสำหรับผู้เล่นที่ได้อันดับ 4-10 [Event] Mega Capsule จำนวน 1 ชิ้น , [Event] Big Lucky Capsule จำนวน 2 ชิ้น , Event Gift Box ,Mini Event Box , Xtreme Ticket จำนวนอย่างละ 1 ชิ้น , ( Event Gift Box , Mini Event Box , Xtreme Ticket จำกัดคนละ 1 ชิ้น) รางวัลสำหรับกิจกรรมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 รางวัลสำหรับผู้เล่นที่ได้อันดับ 1-3 จะได้รับ [Event] Capsule II จำนวน 2 ชิ้น, [Event] Mega Capsule II จำนวน 2 ชิ้น, [Event] Big Lucky Capsule จำนวน 2 ชิ้น, Event Gift Box , Mini Event Box , Xtreme Ticket อย่างละ 1 ชิ้น ( Event Gift Box , Mini Event Box , Xtreme Ticket จำกัดคนละ 1 ชิ้น) รางวัลสำหรับผู้เล่นที่ได้อันดับ 4-10 [Event] Mega Capsule II จำนวน 1 ชิ้น , [Event] Big Lucky Capsule จำนวน 2 ชิ้น , Event Gift Box , Mini Event Box , Xtreme Ticket อย่างละ 1 ชิ้น ( Event Gift Box , Mini Event Box , Xtreme Ticket จำกัดคนละ 1 ชิ้น) ผู้เล่นที่ได้อันดับนอกเหนือจากของรางวัลข้างต้น (ตั้งแต่อันดับที่ 11 ขึ้นไป) สามารถโพสต์รูปในห้อง #xtreme-event เพื่อรับ Event Gift Box และ Mini Event Box ได้ หมายเหตุ!! : รูปที่นำมาโพสต์ต้องอยู่ในแชแนลที่ทีมงานประกาศจัดกิจกรรม มี Timestamp รวมถึง ScoreBord จึงจะได้รับของรางวัล และ จำกัดการโพสต์แค่ 1 รูปเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาหรือของรางวัลต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด ทีมงาน Rebirth RC

February 10th 2024

Posted by RebirthRC Team

EVENT
80 LEVEL UP EVENT

ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2567 หรือจนกว่าของรางวัลจะครบจำนวน เงื่อนไขกิจกรรม 1.ผู้เล่นจะต้องทำการอัปเลเวลคนขับให้ถึง เลเวล 80 ในระยะเวลาของกิจกรรม 2.ถ่ายรูปพร้อมเปิดข้อมูลคนขับ (กดตัว U) และ นำไปโพสต์ใน Discord ห้อง #event-80levelup (ตัวอย่าง) 3.รูปภาพต้องเป็นรูปที่ถ่ายติด Timestamp เท่านั้น 4.ตัวอย่างการโพสต์ ชื่อตัวละคร xxxxxxx 5.ผู้เล่นสามารถตรวจสอบอันดับของผู้เล่นด้วยกันเองได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเกมในหัวข้อ Leaderboard โดยข้อมูลตรงส่วนนี้จะถูกอัปเดตทุก ๆ 1 ชั่วโมง ในนาทีที่ 0 6.การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด ของรางวัลกิจกรรม 1.รางวัลสำหรับผู้ที่มีเลเวล 80 เป็น อันดับที่ 1 - 3 จะได้รับ Mag Wolk TE 37 Super Red Rim , กุญแจรถ Thunder Lv.1 ,Gold Emblem 90 วัน และ [VIP]Gold Card 60 วัน 1.1 สำหรับผู้ที่มีเลเวล 80 เป็นอันดับที่ 4 - 10 จะได้รับ Mag Wolk TE 37 Super Red Rim ,กุญแจรถ XWing Lv.10,Gold Emblem 90 วัน และ [VIP]Gold Card 60 วัน 2.รางวัลสำหรับผู้ที่มีเลเวล 80 เป็น อันดับที่ 11 - 25 จะได้รับ Mag Kanseri WhiteR,Gold Emblem 70 วันและ [VIP]Gold Card 50 วัน 3.รางวัลสำหรับผู้ที่มีเลเวล 80 เป็น อันดับที่ 26 - 41 Mag Kanseri GoldR และ Gold Emblem 60 วันและ [VIP]Gold Card 40 วัน 4.รางวัลสำหรับผู้ที่มีเลเวล 80 เป็น อันดับที่ 42 - 57 Mag Kansei RS Black [Blue Caliper] ,Gold Emblem 50 วัน และ [VIP]Gold Card 40 วัน 5.รางวัลสำหรับผู้ที่มีเลเวล 80 เป็น อันดับที่ 58 - 71 จะได้รับ Mag Kansei SE Black Neon ,Gold Emblem 40 วัน และ [VIP]Gold Card 30 วัน 6.รางวัลสำหรับผู้ที่มีเลเวล 80 เป็น อันดับที่ 72 - 100 จะได้รับ Mag Kansei Kirin Black , Gold Emblem 30วัน และ [VIP]Gold Card 50 วัน Lucky Draw สำหรับผู้ที่มีเลเวล 80 เป็น อันดับที่ 1 - 10 จำนวน 1 รางวัล Storm Eagle Set +16 Lucky Draw สำหรับผู้ที่มีเลเวล 80 เป็น อันดับที่ 11 - 25 จำนวน 1 รางวัล King Eagle Set +16 Lucky Draw สำหรับผู้ที่มีเลเวล 80 เป็น อันดับที่ 26 - 41 จำนวน 1 รางวัล Hurricane Eagle Set +16 Lucky Draw สำหรับผู้ที่มีเลเวล 80 เป็น อันดับที่ 42 - 57 จำนวน 3 รางวัล เลือกรับ Power Gem +5 1 ชิ้น ดังนี้ Power Average Speed Gem , Power Boost Duration Gem , Power Torque Gem , Power Satisfaction Gem , Power Boost Overdrive Gem , Power SP Gem , Power Max Speed Gem , Power Boost Power Gem Lucky Draw สำหรับผู้ที่มีเลเวล 80 เป็น อันดับที่ 58 - 73 จำนวน 4 รางวัล เลือกรับ Power Gem +4 1 ชิ้น ดังนี้ Power Average Speed Gem , Power Boost Duration Gem , Power Torque Gem , Power Satisfaction Gem , Power Boost Overdrive Gem , Power SP Gem , Power Max Speed Gem , Power Boost Power Gem Lucky Draw สำหรับผู้ที่มีเลเวล 80 เป็น อันดับที่ 74 - 100 จำนวน 5 รางวัล เลือกรับ Power Gem +3 1 ชิ้น ดังนี้ Power Average Speed Gem , Power Boost Duration Gem , Power Torque Gem , Power Satisfaction Gem , Power Boost Overdrive Gem , Power SP Gem , Power Max Speed Gem , Power Boost Power Gem ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทีมงาน Rebirth RC

January 17th 2024

Posted by RebirthRC Team

PATCH
PATCH UPDATE 17 JANUARY 2024

ประกาศแจ้งรายละเอียดแพทช์อัปเดต ประจำเดือนมกราคม โดยมีรายละเอียดแพทช์ ดังนี้ 1. รถยนต์ใหม่ 1.1 เพิ่มรถยนต์ใหม่ Class SUV - Terra Truck ลงขายในร้านค้าราคา ดังนี้ เลเวลคน 5 / เลเวลรถ 20 / ราคา 29,900 Cash เลเวลคน 10 / เลเวลรถ 40 / ราคา 32,400 Cash เลเวลคน 15 / เลเวลรถ 60 / ราคา 34,900 Cash เลเวลคน 20 / เลเวลรถ 80 / ราคา 42,400 Cash เลเวลคน 25 / เลเวลรถ 100 / ราคา 39,900 Cash เลเวลคน 30 / เลเวลรถ 120 / ราคา 44,900 Cash เลเวลคน 35 / เลเวลรถ 140 / ราคา 49,900 Cash 1.1.1 ชุดแต่ง Cyborg TerraTruck สปอยเลอร์หน้า Cyborgราคา 12900 Cash TerraTruck สปอยเลอร์หลัง Cyborgราคา 12900 Cash TerraTruck Wing Cyborgราคา 7900 Cash TerraTruck สเกิร์ตข้าง Cyborgราคา 7900 Cash TerraTruck หลังคา Cyborgราคา 7900 Cash TerraTruck ฝากระโปรง Cyborg ราคา 5900 Cash TerraTruck ไฟหน้า Cyborg ราคา 2900 Cash TerraTruck ไฟท้าย Cyborg ราคา 2900 Cash 1.1.2 ชุดแต่ง Bourne TerraTruck ไฟหน้า Bourne ราคา 18,375 Rain TerraTruck ไฟท้าย Bourne ราคา 18,375 Rain 1.2 เพิ่มรถยนต์ใหม่ Class Exotic - ATV วางขายในร้านค้าคูปอง ดังนี้ 10,000 Point *Point สามารถหาได้จากการเติมเงินเท่านั้น 2. เพิ่มไอเทมใหม่ 2.1เพิ่มไอเทม Angel's Sign Box ทุกชนิด สามารถหาได้จากการรวบรวมไอเทม Angel's Sign [แต่ละชนิด] จำนวน 10 ชิ้น รวมกับ กล่องเปล่า เพื่อสร้าง Angel's Sign Box [แต่ละชนิด] 2.2 วางขายไอเทม [VIP] Gold Card 1 วัน ในร้านค้า VIP ราคา 900 Cash มี Option พิเศษ ดังนี้ Red RPM +50 Max RPM +50 อัญมณี +10% EXP +10% อัตราการได้รับ Rain +10% RP +10% *สามารถกดใช้พร้อมกับไอเทม [VIP] Premium Card ได้ โดยที่ค่าสถานะของไอเทมชนิดนี้สะสมได้ *โปรดระมัดระวังระยะเวลาของไอเทมจะถูกนับจากการกดใช้งานครั้งล่าสุดเท่านั้น (ระยะเวลาจะไม่ถูกนับสะสม) 3. เพิ่มเควสใหม่ 3.1 ชื่อเควส ความสำเร็จของผู้ที่มีความพยายามครั้งที่ 1 เงื่อนไขเควส รวบรวมไอเทม Angel's Sign Box (ดงวาน) 3 กล่อง รวบรวมไอเทม Angel's Sign Box (ซึงกุก) 7 กล่อง รวบรวมไอเทม Angel's Sign Box (ซันยอง) 5 กล่อง รางวัลเมื่อสำเร็จเควส ความสำเร็จของผู้ที่มีความพยายามครั้งที่ 1 (2/2) Red RPM +5 , Torque +5 , Boost Duration +0.02 Angel's Sign Box สามารดูวิธีทำได้ในหัวข้อที่ 2.1 3.2 ชื่อเควส ความสำเร็จของผู้ที่มีความพยายามครั้งที่ 2 *ต้องผ่านเควส ความสำเร็จของผู้ที่มีความพยายามครั้งที่ 1 ก่อนจึงจะสามารถรับเควส ความสำเร็จของผู้ที่มีความพยายามครั้งที่ 2 ได้ เงื่อนไขเควส รวบรวมไอเทม Angel's Sign Box (ดาวยูเรนัส) 3 กล่อง รวบรวมไอเทม Angel's Sign Box (Becky) 7 กล่อง รวบรวมไอเทม Angel's Sign Box (Volga) 5 กล่อง รางวัลเมื่อสำเร็จเควส ความสำเร็จของผู้ที่มีความพยายามครั้งที่ 2 (2/2) Max RPM +3 , SP +5 , Boost Overdrive +3 Angel's Sign Box สามารดูวิธีทำได้ในหัวข้อที่ 2.1 3.3 ชื่อเควส ปลดล็อคความเร็ว Zero Bondary Step 3 เงื่อนไขเควส ภารกิจ - Mr.Ferruccizo 25 รอบ ภารกิจ - Designer วิกลจริต 20 รอบ ภารกิจ - Joong-Chol ผู้เงียบงัน 15 รอบ *ต้องผ่านเควส สกิล - Zero Boundary Step 2 ก่อนถึงจะทำเควส สกิล - Zero Boundary Step 3 ได้ 4. ปรับปรุงระบบและแก้ไขบัค 4.1เพิ่มไอเทมใหม่ลงใน 13 Box และ 13 Box II มีรายละเอียด ดังนี้ 13 Box : สปอยเลอร์หน้า Yim , สเกิร์ตข้าง Yim , ไฟหน้า Yim , ฝากระโปรง Yim 13 Box II : สปอยเลอร์หลัง Yim , Wing Yim , หลังคา Yim , ไฟท้าย Yim มี Bonus Set ดังนี้ Torque +60 (Nm) Booster Power +40.0 (%) Max SP +25 Max RPM +30 Boost Overdrive +30.0 (%) แรงปะทะ +10 4.2 เปลี่ยนแปลงไอเทมใน Mega Capsule V มีรายละเอียด ดังนี้ รางวัลที่นำออก : สปอยเลอร์หน้า Valkyrie , สปอยเลอร์หลัง Valkyrie , ฝากระโปรง Valkyrie , สเกิร์ตข้าง Valkyrie , Wing Valkyrie รางวัลที่นำเข้า : สปอยเลอร์หน้า Pattia , สปอยเลอร์หลัง Pattia , ฝากระโปรง Pattia , สเกิร์ตข้าง Pattia , หลังคา Pattia , Wing Pattia 4.3 เพิ่มเลเวลคนขับสูงสุด 80 4.4 แก้ไขสกิล Angelo ให้ใช้งานได้อย่างปกติ 4.5 เพิ่มเงื่อนไขเควสรายวัน มีรายละเอียดดังนี้ การหารายได้อย่างมีค่า - ภาค 1 : ซองเบี้ยเลี้ยงขาว 24 ชิ้น และ กล่องมรกต 3 กล่อง การหารายได้อย่างมีค่า - ภาค 2 : ซองเบี้ยเลี้ยงทอง 24 ชิ้น และ กล่องบุษราคัม 2 กล่อง การหารายได้อย่างมีค่า - ภาค 3 : ซองเบี้ยเลี้ยงแดง 24 ชิ้น กล่องบุษราคัม 2 กล่อง และ กล่องเพชร 2 กล่อง การหารายได้อย่างมีค่า - ภาค 4 : ซองเบี้ยเลี้ยงน้ำเงิน 24 ชิ้น และ กล่องไพลิน 2 กล่อง 4.6 ยกเลิกการใช้งานระบบ ขับอัตโนมัติ 4.7 เพิ่มไอคอน Symbol การครอบครองรถคลาส Legend ใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้ 4.8 แก้ไขค่าสถานะของ VIP Premium และ VIP Gold Card ให้ใช้งานได้อย่างปกติ และนับเวลาตามจริง ก่อนอัปเดต : หากเริ่มกดใช้ในวันที่ ... แม้สถานะในเกมจะขึ้นจำนวนวัน ... แต่เวลาจะถูกนับเฉพาะตอนอยู่ในเกมเท่านั้น หลังอัปเดต : หากเริ่มกดใช้ในวันที่ ... ไอเทมจะหมดอายุตามจำนวนวันที่ระบุ *ไอเทมที่กดใช้งานเกิน 7 วัน Effect ของไอเทม VIP Premium จะหมดเวลาทันที เนื่องจากก่อนหน้านี้ไอเทมไม่นับเวลาอย่างที่ควรจะเป็น *โปรดระมัดระวังระยะเวลาของไอเทมจะถูกนับจากการกดใช้งานครั้งล่าสุดเท่านั้น (ระยะเวลาจะไม่ถูกนับสะสม) 4.9 ปรับราคาของไอเทม VIP Premium จากเดิม 9,900 Cash เปลี่ยนเป็น 6,900 Cash 4.10 ป้องกันการใช้งานโปรแกรมใด ๆ ที่มีลักษณะการทำงานแบบ Macro ทุกชนิด เพื่อลดปัญหาการเอาเปรียบผู้เล่นท่านอื่น 4.11 แก้ไข Effect ของชุดแต่ง [Enchant] Wolf Brave Warrior ของรถ TerraRS ให้แสดงผลอย่างถูกต้อง 4.12 แก้ไขไอเทม หลังคา CKS ของรถ R32 ให้แสดงกระจกข้าง หลังจากใส่ไอเทมหลังคา CKS 4.13 ปรับเลเวลภารกิจปาร์ตี้ใหม่ ดังนี้ Barry ยอดนักวิ่ง ! ! Lv.47 โซวอน นักมายากล Lv.48 Dominic Arigato Lv.46 Designer วิกลจริต Lv.53 เรียนภาษาอังกฤษกับ Sang-Hoon Lv.47 การเปลี่ยนแปลงของ Eun-Hui Lv.48 Joong-Chol ผู้เงียบงัน Lv.50 ดาวยูเรนัสที่ถูกกล่าวขาน Lv.50 Mandarin Lv.56 Mr.Ferruccizo Lv.63 *หมายเหตุ ระดับความยากขอภารกิจจะยากขึ้นตามเลเวลของภารกิจ 5. เพิ่มสนามแข่งใหม่ [RCRB-Hardcore] รอบเมืองโซล 1 [เครดิตผู้สร้าง Reimu] สะพานนัมซาน [เครดิตผู้สร้าง Masako] [สิ่งกีดขวาง]ชังแดมดง [สิ่งกีดขวาง]รอบบริเวณ ซอนรึง ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้หากทางผู้เล่น พบข้อผิดพลาดใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ ผ่านช่องทาง Supporter ทาง Discord หรือ Email : [email protected]

January 16th 2024

Posted by RebirthRC Team

Last event

กิจกรรมล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้


Tournament

รายการแข่งขัน ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้


LogoREBIRTH-RC

© 2021 RebirthRC, All Rights Reserved.

You have question? Contact with support member on Discord.

Business contact: [email protected] | Players Support: [email protected]